Central Public Information Officers (CPIO)


Central Public Information Officer (CPIO)

Dr. Pramod Mathur
Registrar,
SVNIT, Surat

Additional Central Public Information Officer (A- CPIO)

Dr. D. A. Patel
Associate Professor,
CED, SVNIT, Surat